DCL.13

Välkommen till det lilla landskapsarkitektkontoret med det stora engagemanget.
Vi planerar, utformar och projekterar vår gemensamma utemiljö i stad, land och mittemellan.

OM OSS KONTAKT

DCL.13

Välkommen till det lilla landskapsarkitektkontoret med det stora engagemanget.
Vi planerar, utformar och projekterar vår gemensamma utemiljö i stad, land och mittemellan.

OM OSS KONTAKT

DCL.13

Välkommen till det lilla landskapsarkitektkontoret med det stora engagemanget.
Vi planerar, utformar och projekterar vår gemensamma utemiljö i stad, land och mittemellan.

OM OSS KONTAKT

Landskapsarkitektur
VINNARE AV 2022 ÅRS ARKITEKTURPRIS I VÄSTMANLAND
Landskapsarkitektur
SVARTÅSTRÅKET VÄSTERÅS
Landskapsarkitektur
FAUNAPASSAGE FALKENBERGSKA KVARNEN
Landskapsarkitektur
Foto: Västerås stad
VIKTOR LARSSONS PLATS VÄSTERÅS
Landskapsarkitektur
VIKSJÖ STADSPARK
Landskapsarkitektur
Illustration: Brunnberg & Forshed
KÄLLSPRÅNGSVÄGEN VISKAFORS
Landskapsarkitektur
ESPLANADEN TÄBY CENTRUM
Landskapsarkitektur
VÄNORTSPARKEN TÄBY CENTRUM
Landskapsarkitektur
FRISKAFORS
Landskapsarkitektur
BOSTADSGÅRDAR
Landskapsarkitektur
KVARTERET IVAR OCH KVARTERET KÅRE
Landskapsarkitektur
FAUNAPASSAGE I SVARTÅN VÄSTERÅS
Landskapsarkitektur
KVARTERET HULTE
Landskapsarkitektur
ÖSTRA ROSLAGS NÄSBY
Landskapsarkitektur
GÄRDESSKOLAN SOLLENTUNA
Landskapsarkitektur
HISSAR I VISINGE
Landskapsarkitektur
BETESMARKENS LEKPARK GÄDDEHOLM
Landskapsarkitektur
ESBJÖRN SVENSSONS PLATS SKULTUNA
Landskapsarkitektur
Foto: P-H Branzell
ROSLAGS NÄSBY STATION
Landskapsarkitektur
ESTRIDS TORG
Landskapsarkitektur
FÖRSTUDIE TILL NY STADSDEL
Landskapsarkitektur
BUSSTERMINAL I TÄBY
Landskapsarkitektur
LANDSKAP OCH KONST I SAMVERKAN
Landskapsarkitektur
ESTETIK OCH TEKNIK
Landskapsarkitektur
Foto: Torbjörn Bergkvist
PLATSIDENTITET
Landskapsarkitektur
’SAME SAME, BUT DIFFERENT’

DCL.13 arkitekter och ingenjörer AB

DCL.13 är ett arkitekt- och ingenjörskontor med inriktning mot landskapsarkitektur. Vi arbetar med allt från idéskisser och utredningar i tidiga skeden till utformning och framtagande av färdiga bygghandlingar samt byggstöd under byggskedet.

Vi är ett litet kontor med bred kompetens och lång erfarenhet av gestaltning och projektering av vår gemensamma utemiljö. Med utgångspunkt i platsen och med fokus på kreativa lösningar förenat med stort tekniskt kunnande vill vi lyfta våra offentliga rum och skapa väl fungerande och tilltalande miljöer. Vi arbetar med hållbara helhetslösningar där miljöfrågor, sociala sammanhang och kostnadseffektivitet samverkar.

Våra uppdrag består av stads- och gaturum, parker, bostadsområden, skol- och lekmiljöer, infrastruktur med mera. Vi är vana att leda och genomföra samarbeten med andra teknikområden och har ett etablerat nätverk av samarbetspartners såsom geotekniker, konstruktörer, ljusgestaltare, konstnärer, entreprenörer mm.

Är du nyfiken på oss, har du något projekt på gång eller behöver du någon att bolla idéer med? Hör gärna av dig eller varför inte titta in på vårt kontor!

Landskapsarkitektur
Anneli Rosendahl
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitektur
Johan Aronsson
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitektur
Tomas Rosendahl
Landskapsarkitekt, byggnadsingenjör
Landskapsarkitektur
DCL.13 arkitekter och ingenjörer
Ramviksvägen 206 - 122 64 Enskede Org.nummer 556818-0763